GOPS Godziesze Wielkie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałanie przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie nauczające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najbardziej narażone na przemoc są kobiety i dzieci oraz osoby starsze i niepełnosprawne.

Formy przemocy

• Przemoc fizyczna – bicie rękami lub przedmiotami, popychanie, spoliczkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.

• Przemoc psychiczna – zastraszanie, grożenie, szydzenie, wyzywanie, upokarzanie, poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnego zdania, izolowanie, kontrolowanie, wywoływanie poczucia winy itp. 

• Przemoc seksualna – wymuszanie zachowań o charakterze seksualnym, obmacywanie, obłapywanie, zmuszanie do oglądania treści pornograficznych, wymuszanie pożycia seksualnego itp.

• Przemoc ekonomiczna –  odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niedostarczanie środków finansowych na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy itp.

• Zaniedbanie – narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawienie bez opieki osoby, która z racji wiek

Cykle Przemocy

Cykle przemocy składają się z trzech faz.

Faza narastającego napięcia.
Pojawiają się sytuacje konfliktowe oraz wzrasta napięcie w związku, jeden z partnerów wyładowywane swoje emocje na drugiej osobie. Każda sytuacja jest dobra aby wszcząć awanturę.

Faza ostrej przemocy.
Zachowanie partnera staje się gwałtowne, nieprzewidywalne, często wpada w szał. Dochodzi do eskalacji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się poprzez bicie pięściami, przedmiotami, duszeniem, kopaniem, agresją słowną itp.

Faza miesiąca miodowego.
W tej fazie sprawca po wyładowaniu swoich emocji wie że przekroczył różne granice i zmienia się jego zachowanie, okazuje skrócie, miłość. Zachowuje się tak jakby przemoc nigdy nie miała miejsca.

Te fazy mogą trwać wiele lat, z upływem czasu fazy miodowego miesiąca skracają się, a wydłużają się i potęgują fazy narastającego napięcia i gwałtownej przemocy. Faza miodowego miesiąca z czasem zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.

Aby otrzymać pomoc w sytuacji kiedy dochodzi do przemocy należy zwrócić się do osób z zewnątrz:

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.