GOPS Godziesze Wielkie

Grupy Robocze

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach w celu wszczęcia procedury niebieskiej karty.

W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele

Do zadań grup roboczych należy

Opracowywanie i realizacja planu pomocy o indywidualnych przypadkach, występowaniu przemocy w rodzinie. Monitorowanie sytuacji rodziny, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. Dokumentowanie działań wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz faktów tych działań. Prace w Grupach Roboczych są prowadzone w zależności od zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny potrzeb lub wynikają z konieczności podjęcia działań w indywidualnych przypadkach.

Członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przeciw przemocowych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. Jednakże osoby te są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji procedury Niebieskiej Karty. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.