Program Posiłek w szkole i w domu

Program: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
Rodzaj dotacji budżetowej:
dotacja celowa z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 108.952,00 zł na 2023 r.
Wartość całkowita: 136.190,00 zł na 2023 r.

Opis projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Godziesze Wielkie zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku jak i również świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.