Asystent rodziny w 2023 r.

Program: „Asystent rodziny w 2023 r”
Rodzaj dotacji budżetowej:
Środki z Funduszu Pracy
Wartość dofinansowania: 9.543,70 zł
Wartość całkowita: 12.813,68 zł

Opis projektu:
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023r. poz. 1923).

W ramach Programu dofinansowane są:

  • dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 80,00% kosztów;
  • koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 76,50%, poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 roku.

Adresatami Programu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań z obszaru wspierania rodziny, w tym również wynikających z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Termin realizacji:

zadanie realizowane jest do dnia 31 grudnia 2023 roku.