GOPS Godziesze Wielkie

Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest

Integrowanie i koordynowanie działań wyżej wymienionych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez diagnozowanie przemocy w rodzinie. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie, mający na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmuje nie grupy robocze, zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji w celu wszczęcia procedury niebieskiej karty.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010r., nr 125, poz.842).

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.