GOPS Godziesze Wielkie

Asystent rodziny

Głównym zadaniem Asystenta rodziny jest praca z rodzina i na jej rzecz. Asystent rodziny wspiera ale i motywuje rodzinę do poprawy warunków życiowych, w szczególności dla dobra dzieci. Asystent pracuje zarówno  w rodzinach, w których są dzieci oraz w tych rodzinach gdzie dzieci  przebywają w pieczy zastępczej. Rolą asystenta rodziny w tym przypadku jest umożliwienie powrotu dzieci do domu rodzinnego. Współpraca z asystentem rodziny oraz rodziną  odbywa się za zgodą obu stron.

Do zadań  Asystenta rodziny należy wspieranie i motywowanie w kierunku  poszukiwania pracy i jej utrzymanie, udzielania  pomocy w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów społecznych.

Aby móc kompleksowo pomagać rodzinie  Asystent rodziny podejmuje współprace z innymi instytucjami oraz  tworzy plan pracy  z rodziną.

Zakres zadań Asystenta rodziny obejmuje cztery obszary:
• bezpośrednią pracę z rodzicami
• bezpośrednią pracę z dziećmi
• działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny
• organizację własnego warsztatu pracy.
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Szczegółowe zadania Asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.