Działania informacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich realizując Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, przedstawia poniżej informacje o zadaniach oraz o ich dofinansowaniu z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.