Infolinia dla Seniorów – Wspieraj Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup leków. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa itp. 

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Numer Infolinii: 22 505 11 11

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Koszty zakupów pokrywa Senior. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Seniorzy, którzy wymagają wsparcia mogą również skontaktować się bezpośrednio z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich pod nr tel. 62 76 11 478 lub 62 76 11 089 wew. 48, taka pomoc może być również zrealizowana w ramach programu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: https://wspierajseniora.pl/

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich uwrażliwia na osoby podszywające się za realizatorów tego zadania. W razie wątpliwości zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich  tel. 62 76 11 478 lub 62 76 11 089 wew. 48.