INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2022 roku.

Nabór ofert na realizację dożywiania dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ogłasza nabór ofert na realizację dożywiania dzieci w szkołach w miejscowościach Stobno, Stara Kakawa i Wola Droszewska w okresie od 2 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. https://gops-godziesze.bip.gov.pl/zamowienia-konkursy/nabor-ofert-na-realizacje-dozywiania-dzieci.html