Zapytanie ofertowe – dot. SUO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich zaprasza do składania ofert dotyczączych świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2022 roku.

https://gops-godziesze.bip.gov.pl/zamowienia-konkursy/zapytanie-ofertowe-dot-suo.html

Dodaj komentarz